lnwshop logo

บทความ

ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ขดลวด 1000W
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ขดลวด 1000W ออฟกริดโซล่าเซลล์คือ ระบบที่ผลิตไฟจากโซล่าเซลล์แล้วไม่ได้เชื่อต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง อุปกรณ์ใช้งานที่เป็นโหลด AC กระแสสลับ ต้องมีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจากระบบโซล่าเซล…
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ, แผงโซล่าเซลล์, ติดตั้งโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ, แผงโซล่าเซลล์, ติดตั้งโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ, แผงโซล่าเซลล์, ติดตั้งโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ, แบตเตอรี่โซล่าเซลล์, แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล, พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ, แผงโซล่…
โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์, ชุดโซล่าเซลล์ไฮบริด, โคมไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์, โซล่าชาร์จเจอร์, แบตเตอรี่โซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์, ชุดโซล่าเซลล์ไฮบริด, โคมไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์, โซล่าชาร์จเจอร์, แบตเตอรี่โซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์, ชุดโซล่าเซลล์ไฮบริด, โคมไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์,, โซล่าชาร์จเจอร์, แบตเตอรี่โซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์, ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด, ดปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ชุดไฟถนนโซล่าเซ…
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ 500W PSW
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ 500W PSW ออฟกริดโซล่าเซลล์ คือระบบที่ผลิตไฟจากโซล่าเซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง อุปกรณ์ใช้งานที่เป็นโหลด AC กระแสสลับ ต้องมีอินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟจากระบบโซล…
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
...ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์... ในการทำการเกษตรเมื่อก่อนในสถานที่ๆ ไฟเข้าไม่ถึงจะใช้เครื่องยนต์ หรือเครื่องปั่นไฟมาใช้เพื่อขับกำลังปั๊มไฟฟ้าให้ใช้งาน ทำให้ไม่สะดวกสบายในการใช้งาน และในปัจจุบันนี้ไฟฟ้าเข้าถึงจุดต่างๆมากยิ่งขึ้น การใช้งานปั๊มไฟฟ้าจึงสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่เป็นการเพิ่มค่าไฟให้กับทางผู้ใช้…
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ 1500W PSW
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ 1,500W PSW ออฟกริดโซล่าเซลล์ คือระบบที่ผลิตไฟจากโซล่าเซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง อุปกรณ์ใช้งานที่เป็นโหลด AC กระแสสลับ ต้องมีอินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟจากระบบโ…
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ 1000W PSW
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ 1000W PSW ออฟกริดโซล่าเซลล์ คือระบบที่ผลิตไฟจากโซล่าเซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง อุปกรณ์ใช้งานที่เป็นโหลด AC กระแสสลับ ต้องมีอินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟจากระบบโซ…
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์ ออฟกริดโซล่าเซลล์ คือระบบที่ผลิตไฟจากโซล่าเซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง อุปกรณ์ใช้งานที่เป็นโหลด AC กระแสสลับ ต้องมีอินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟจากระบบโซล่าเซลล์คือ ไฟฟ้ากระแสต…
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดไฮบริดสำรองไฟ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ชุดโซล่าเซลล์ซันเนอร์ยี่2018 ชุดไฮบริดสำรองไฟ ระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์เป็นระบบที่นำเอาระบบออฟกริดและออนกริดมารวมกันจะมีระบบแบตเตอรี่ มาสำรองพลังงานไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และสำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้หากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมา…
ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านโซล่าเซลล์ ปั้ม 2 แรง อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 10 เดือนที่ผ่านมา
ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านโซล่าเซลล์ ปั้ม 2 แรง อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในชุดประกอบด้วย1. แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ จำนวน 3 แผง (โพลีซิลิคอน) - หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กและมีพลังงานกระทบกับสารตัวนำจึงเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่าง กันพลัง จึงท…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 32 บทความ

ติดต่อเรา

0628800125
่ายขาย:     061-660-3555
Sale Eng.:   061-545-5353
ฝ่ายเทคนิค:  061-660-3555
ServiceEng.:092:247-8576

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าใหม่

31,800.00 บาท
31,370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
31,200.00 บาท
30,770.00 บาท
 • สั่งซื้อ
30,800.00 บาท
30,370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
30,200.00 บาท
29,770.00 บาท
 • สั่งซื้อ
28,800.00 บาท
28,370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
28,300.00 บาท
27,770.00 บาท
 • สั่งซื้อ
29,800.00 บาท
29,370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
29,000.00 บาท
28,570.00 บาท
 • สั่งซื้อ
28,800.00 บาท
28,370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
28,100.00 บาท
27,570.00 บาท
 • สั่งซื้อ
26,500.00 บาท
26,370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
26,000.00 บาท
25,570.00 บาท
 • สั่งซื้อ

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม1,569 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด728 ครั้ง
เปิดร้าน10 มิ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ค. 2561

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthailedsolar
thailedsolar
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด, ชุดปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ชุดไฟถนนโซล่าเซลล์, หลอดไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์ ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด, ชุดปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ดไฟถนนโซล่าเซลล์, หลอดไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่โซล่าเซลล์,แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล, พลังงานแสงอาทิตย์ ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์, ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด, ชุดปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ชุดไฟถนนโซล่าเซลล์, หลอดไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่โซล่าเซลล์,แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล, พลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์, แผงโซล่าเซลล์, ติดตั้งโซล่าเซลล์
เบอร์โทร : 0628800125
อีเมล : sun.sunnergy@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก